Powered by Blogger.

Sunday, June 7, 2015

ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ಕಳಿ !!!
ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ನೌಶಾದ್ ಕೆ.ಪಿ.ಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಆಪೋಲೋ ಉಮ್ಮರ್ ರವರು ಉಧ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಬುತ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನೌಶಾದ್ ರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. 


0 comments:

Post a Comment

THANK YOU...visit again....

 photo sculjpg_zpsf45fe30f.jpg photo grop2_zpse47e73cc.jpg photo group_zpsc7f6e26f.jpg photo P1000980_zps764c8b73.jpg photo 16_zps1e430375.jpg photo 15_zpsc2b37b7d.jpg photo 14_zpsdc40f499.jpg photo 13_zpsdb503dae.jpg photo 10_zps1484e233.jpg photo 9_zps3fc85212.jpg photo 8_zps42505a73.jpg photo 7_zps4d2e909c.jpg photo 6_zps880d8420.jpg photo 5_zps8795a4cc.jpg photo 3_zps5ea5a583.jpg photo 2_zps852c66de.jpg photo 1_zpsde135223.jpg