Powered by Blogger.

Friday, November 14, 2014


'ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ'
CHILDREN'S DAY

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 14.11.2014ರಂದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ರಚಿಸಿದ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. 

0 comments:

Post a Comment

THANK YOU...visit again....

 photo sculjpg_zpsf45fe30f.jpg photo grop2_zpse47e73cc.jpg photo group_zpsc7f6e26f.jpg photo P1000980_zps764c8b73.jpg photo 16_zps1e430375.jpg photo 15_zpsc2b37b7d.jpg photo 14_zpsdc40f499.jpg photo 13_zpsdb503dae.jpg photo 10_zps1484e233.jpg photo 9_zps3fc85212.jpg photo 8_zps42505a73.jpg photo 7_zps4d2e909c.jpg photo 6_zps880d8420.jpg photo 5_zps8795a4cc.jpg photo 3_zps5ea5a583.jpg photo 2_zps852c66de.jpg photo 1_zpsde135223.jpg