Powered by Blogger.

Saturday, July 16, 2011

MANGALAPADY


ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವಿದು ಎನ್ನಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ? ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿಯ ತಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ತೊನೆವ ತೆಂಗುಗಳ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ನೆರಳು ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತವರೆಂದು ಸಾರುವ ಗಾಳಿ ಮರಗಳ ಮಧುರ ನಿನಾದದೆಡೆಯಲ್ಲಿ
ಒಮ್ಮೆ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹರಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮುದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗನ್ನೀಯುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಕುಕ್ಕಾರು ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ" ಎದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉದ್ಗಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ, ಈಗ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗಾದುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಗೋಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಪತಾಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ  ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ.

0 comments:

Post a Comment

THANK YOU...visit again....

 photo sculjpg_zpsf45fe30f.jpg photo grop2_zpse47e73cc.jpg photo group_zpsc7f6e26f.jpg photo P1000980_zps764c8b73.jpg photo 16_zps1e430375.jpg photo 15_zpsc2b37b7d.jpg photo 14_zpsdc40f499.jpg photo 13_zpsdb503dae.jpg photo 10_zps1484e233.jpg photo 9_zps3fc85212.jpg photo 8_zps42505a73.jpg photo 7_zps4d2e909c.jpg photo 6_zps880d8420.jpg photo 5_zps8795a4cc.jpg photo 3_zps5ea5a583.jpg photo 2_zps852c66de.jpg photo 1_zpsde135223.jpg